Przydział do grup odbywa się ze względu na wiek i poziom. Dzieci starsze i młodzież są kwalifikowane na podstawie bezpłatnego testu pisemnego i rozmowy z lektorem.

  DZIECI

Happy  Kids 1 (4-5 lat)

2 x w tygodniu po 45 min.

Happy Kids 2 (6-7 lat)

2 x w tygodniu po 45 min. lub 2 x w tygodniu po 60 min.                                               

Happy Junior 1 (8-9 lat)

2 x w tygodniu po 90 min.

Happy Junior 2 (10-11 lat)

2 x w tygodniu po 90 min.

  MŁODZIEŻ

Teens 1 (12-13 lat)

2 x w tygodniu po 90 min.

Teens 2 (14-16 lat)

2 x w tygodniu po 90 min.

Young Adults (17 lat +)

2 x w tygodniu po 90 min.

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego

2 x w tygodniu po 90 min.